0834-5239373 - 45227386
Talk Time

Talk timeمجموعه ایی ۳ سطحی برای بزگسالان حاوی مکالمات روزمره با تاکید ویژه بر مهارت های شنیداری و گفتاری است که اعتماد به نفس و انگیزه فراگیران را در برقراری مکالمه های روان و بدون اضطراب دو چندان می نماید.این مجموعه با هدف قرار دادن مهارت های شنیداری و گفتاری ،فراگیران این مهارت ها را برای برقراری مکالمات روزمره در مدت زمان کوتاهی امکان پذیر نموده و مجموعه Talk Timeرا به بهترین انتخاب برای دوره های مکالمه فشرده بزرگسالان تبدیل می نماید

ویژگی ها:

 1. ساختار و واژ گان موضوعی منظم در هر درس
 2. تمرین های شنیداری و دستوری در بسته های بسیار ساده و قابل فهم
 3. مهارت گفتاری و شنیداری
 4. مکالمات حاوی لغات و ساختارهای تمرین شده در هر درس
 5. اختصاص یک صفحه به مرور مباحث درس

 

ساختار:

هر کتاب کامل شامل ۱۲ بخش(Unit) و هر بخش با عنوان زیر ارائه گردیده:

 1. vocabulary:وازگان
 2. Speaking:مکالمه با استفاده از واژگان و ساختار های ارائه شده
 3. Listening:تمرین مهارت های شنیداری
 4. Grammar:ارائه ساختارهای دستوری مرتبط
 5. Conversation:مکالمات روزمره با کاربرد واژگان و ساختارهای دستوری در محیط های واقعی
 6. Communication task:تمرین های اضافی برای تقویت توانایی های گفتاری و شنیداری

دسته بندی مطالب مرتبط : معرفی کتاب


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *