0834-5239373 - 45227386
MSRT or MCHE
MSRT&MCHE

MSRT & MCHE

Ministry of Culture and Higher Education

یعنی وزارت فرهنگ و آموزش عالی که چند سالی هست که تبدیل شده به نام وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

Ministry of Science,Research and technology

برای قبولی در ازمون دکترا یا همان MSRT باید توانایی خود را در چهار مهارت زیر تقویت کنید

Structure, Listening,Reading,Vocabulary

این آزمون از سه قسمت تشکیل شده است

listening Comprehension.1:شامل ۳۰ تست می باشد. این قسمت از ۳۰ تست تشکیل شده است و در آن در مکالمات کوتاه(short conversation)استفاده می شود که در آن دو نفریک مکالمه کوتاه انجام داده و سپس سوال پرسیده می شود.

۲٫Structure and written Expression: این قسمت شامل ۳۰ تست می باشد. که ۱۵ مورد آن مربوط بهStructure و ۱۵ تست دیگر مربوط به Written Expression می باشد.

۳٫Reading Comprehension:از ۴۰ تست تشکیل شده که معمولا شامل ۴ متن جداگانه می باشد.

  • بخش شنیداری: ۳۰ پرسش ۱۵ دقیقه
  • بخش ساختار:۳۰ پرسش ۲۰ دقیقه
  • بخش مطلب و لغات:۴۰ پرسش۴۰ دقیقه
  • کل:۱۰۰ پرسش ۷۵ دقیقه

دسته بندی مطالب مرتبط : دانستنی ها


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *