• پل های ارتباطی زبان سرا
    پل های ارتباطی زبان سرا

دسته های :اصطلاحات
whose side are you on

اصطلاح

I'm famished

اصطلاح

make ends meet

Idiom of the day

esprit de crops

esprit de crops

you are what you eat

You are what you eat

Call it a day

Call it a day

on edge

on edge

caught red-handed

caught red-handed

wipe your smile off your face

wipe your smile off your face


let cats out of the bag