• پل های ارتباطی زبان سرا
    پل های ارتباطی زبان سرا

دسته های :سوابق آموزشی

شروع ترم زمستان ۹۸

yalda night

Yalda Night

Happy Yalda Night

.students’ handicrafts and projects for Yalda night

مدیریت زبان سرا شهبازیان

رزومه مدیریت زبان سرا شهبازیان

Graduation

پیام تبریک کنکور سراسری

گروه اساتید

آموزش و اساتید

جلسه آموزشی

جلسات آموزشی

لوح ها

برگزیده ایی از لوح ها ، افتخارات و تندیس ها


آقای دکتر مهدی فتاحی