0834-5239373 - 45227386
شرایط ثبت نام
ثبت نام
  1. پرداخت شهریه تعیین شده قبل از شروع کلاس الزامیست.
  2. حداکثر غیبت دانشجو در طول ترم سه جلسه می باشد(با اطلاع آموزش و خانواده)و غیبت بیش از سه جلسه محرومیت از امتحان پایان دوره را خواهد داشت.
  3. هر سه جلسه تاخیر ۱ جلسه غیبت محسوب می شود.
  4. چنانچه کمتر از یک هفته از شروع دوره انصراف داده شود ۲۵%کل شهریه کسر خواهد شد.
  5. به محض شروع دوره شهریه به هیچ عنوان مسترد نمی گردد.
  6. جهت صدور گواهینامه پایان دوره نمره دانشجو باید حداقل ۷۰ از۱۰۰می باشد و کارنامه المثنی به هیچ وجه صادر نخواهد شد.
  7. مهلت مراجعه برای صدور کارنامه برای هر ترم حداکثر تا پایان ترم بعد می باشد.

دسته بندی مطالب مرتبط : فضای آموزشی


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *