0834-5239373 - 45227386
تقویم آموزشی
ترم شروع ترم پایان ترم تعیین سطح جلسات در هفته
زمستان ۱ بهمن (یکشنبه – سه شنبه )

۲ بهمن (شنبه – چهارشنبه )

۳ بهمن (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۲ اسفند (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۴ اسفند( شنبه – چهارشنبه )

۲۵ اسفند (یکشنبه – سه شنبه )

۳ بهمن

ساعت ۱۱ صبح

دو جلسه در هفته

شنبه -چهارشنبه-یکشنبه- سه شنبه (۱ جبرانی)

دوشنبه – پنج شنبه (۱ جبرانی)

پاییز۲ ۶ آذر (شنبه – چهارشنبه )

۵ آذر (یکشنبه – سه شنبه )

۷ آذر (دوشنبه – پنج شنبه )

۲۵ دی (شنبه -چهارشنبه )

۲۴ دی (یکشنبه – سه شنبه )

۲۶ دی ( دوشنبه – پنج شنبه )

۳آبان

ساعت ۳ بعد از ظهر

دو جلسه در هفته

۱ جلسه جبرانی تمامی ترم ها

 


دسته بندی مطالب مرتبط : تقویم آموزشی


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *