0834-5239373 - 45227386
انگلیسی برای مسافری از ایران

یادگیری مهارت مکالمه انگلیسی همواره برای فراگیران زبان نوعی چالش محسوب می شده. حتی کسانی که به امر خواندن،نوشتن و گرامر زبان تسلط کامل دارند،در هنگام سخن گفتن به نوعی دچار سردرگمی  و دستپاچگی می شوند. در واقع باید بپذیریم که سخن گفتن، پیچیده ترین  شکل ارائه زبان است. اما نکته امیدوارکننده این است که واژگان استفاده شده در یک مکالمه معمولی نسبت به کل واژگان زبان بسیار اندک و گرامر به کار برده شده در آن بسیار ساده می باشد.

با در نظر گرفتن این واقعیت که زبان نوشتاری پایدار تر از زبان گفتاری ست،پس سرعت عمل داشتن در امر گفتن و شنیدن ،تمرین و ممارست بیشتری را می طلبد.

با این مقدمه کوتاه به  معرفی کل کتاب انگلیسی برای مسافری از ایران می پردازیم.

۱-در تدوین این کتاب برای انجام مکامه های درست و روان از ساختار های پایه ایی زبان استفاده شده است.

۲-مکالمه های بسیار ضروری در بخش آغازین آمده است.

۳-در دایلوگ ها از شکل های مکالمه ایی جدید و واژگان مدرن استفاده شده است.

۴-در قسمت تلفظ، سعی شده کلمات آن طور که در مکالمات روزمره به کار می روند، تلفظ شوند.مثلا به جای (هی ایز)،(هی از)و (ذی آر)،(ذی آ) و ….نوشته شده است.

۵- در بخش مختلف کتاب جهت مقاصد بازرگانی و توریستی افراد مطالب کاربردی متنوع در نظر گرفته شده است.

۶-در قسمت مکالمات مرجع ، جملات متعددی برای بیان احساسات ،عواطف ، افکار و هیجانات آورده شده است.


دسته بندی مطالب مرتبط : معرفی کتاب


برچسب ها

دیدگاهتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. *